Paslaugos

Paslaugos

Teikiamos paslaugos

  • Žemės sklypų kadastriniai matavimai
  • Topografinių planų sudarymas
  • Kontrolinių geodezinių planų sudarymas
  • Statinių funkcionavimui reikalingų dalių nustatymo planų sudarymas
  • Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planų sudarymas notariniam
    veiksmui
  • Pastato ašių nužymėjimas
Užsisakyti
picture-of-construction-engineer-working-on-DPCSUAN

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias žemės sklypo ribas ir tikslų jo plotą, kad vėliau naudojant, vykdant statybas, perkant, parduodant ar atliekant kitus notarinius veiksmus ar sandorius nekiltų įvairių nesusipratimų ir nesklandumų dėl faktiškai naudojamų žemės sklypo ribų ir žemės sklypo ploto vietovėje.

engineer-builder-at-construction-site-PGV8MQB

Topografinių planų sudarymas

Topografiniai planai yra būtini pradedant bet kokius projektavimo darbus.
Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.

close-up-of-theodolite-measuring-system-or-P5VXDGA

Kontrolinių geodezinių planų sudarymas

Geodeziniai kontroliniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), matuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiama (pririšimo) schema žemės sklypo ribų atžvilgiu.

survey-engineer-in-prefabricated-construction-PLAK3SW

Pastato ašių nužymėjimas

Pastatų ašių nužymėjimas – tai tikslūs geodeziniai matavimai, atliekami pradedant pastato statybos procesus. Ašių nužymėjimas reikalingas, kad statant statinį nebūtų nukrypstama nuo projekto. Remiantis minėtuoju projektu ir atliekant statinio ašių nužymėjimą, statybų vietoje nužymima konkreti statinio vieta ir ašys.

juan-cruz-mountford-559385-unsplash

Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planų sudarymas notariniam
veiksmui

Tokie planai rengiami norint nustatyti žemės/pastato naudojimo tvarką tarp bendrasavininkų. Šie planai yra būtini, kai žemės sklypas ar pastatas priklauso keliems bendraturčiams, nežinantiems, kur prasideda ir baigiasi atskiro turto ribos. Žemės sklypo ar pastato naudojimosi tvarkos nustatymo planas būtinas ir tuo atveju, jei minėtosios ribos yra žinomos, tačiau bendraturčiai pageidauja jas oficialiai sutvarkyti ir notariškai įforminti.